Algemene voorwaarden

UITVOERINGSVOORWAARDEN

 1. De voorgestelde prijs is geldig gedurende één maand startende vanaf de datum vermeld op deze offerte.
 2. De aanvraag van de kapvergunning is ten laste van de klant, tenzij anders vermeld in de offerte.
 3. Bij het uitfrezen blijft het freesafval altijd ter plaatse.
 4. Indien we moeten klepelmaaien, bosfrezen of diepfrezen en er zitten vreemde voorwerpen (stenen, ijzer, banden, plastiek, elektriciteitskabels, leidingen van water of gas) of andere onnatuurlijke goederen in de grond, dan vervalt onze offerte of dient de prijs te worden aangepast.
 5. De klant zorgt voor een verkeersvrije werkomgeving of voor de nodige signalisatie en vergunningen.
 6. De toekomstbomen worden aangeduid met een blauwe bol, alle andere aanduidingen worden aanzien als te vellen bomen. 

FACTURATIEVOORWAARDEN

 1. Alle klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of na het beëindigen der werken geschieden. Deze die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na ontdekking daarvan geschieden.
 2. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro.
  Het aldus verhoogd bedrag brengt een intrest voort van 12%/jaar.
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van Groep Mouton tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten. De risico's zijn ten laste van de klant vanaf de levering.
 4. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.
Back to Top