Kappingen

Omdat er steeds meer zorg gedragen moet worden voor onze bossen en natuurgebieden, heeft Groep Mouton de laatste jaren sterk geïnvesteerd in materialen die efficiënter en ecologisch minder belastend zijn. Ook voor kappingen en de afvoer van het hout uit het bos hebben we specifieke werktuigen en methodes.


Back to Top