Boomstammen afvoeren

Om boomstammen correct te kunnen afvoeren beschikt onze vrachtwagen over een vaste kraan om zichzelf te beladen. Zowel lange als korte stammen kunnen vervoerd worden.
Boomstammenafvoeren1.jpg
Boomstammenafvoeren1.jpg