Boomstammen afvoeren

Om boomstammen correct te kunnen afvoeren beschikt onze vrachtwagen over een vaste kraan om zichzelf te beladen. De boomstronken worden machinaal geladen en afgevoerd.
Boomstammenafvoeren1.jpg
Boomstammenafvoeren1.jpg