Boomwortels verwijderen

Wanneer de bovengrondse delen van de bomen verwijderd zijn, blijven de boomstronken steeds achter in de grond. Deze boomwortels kunnen we machinaal verwijderen (frezen) met verschillende stronkenfrezen. Ofwel worden deze uit de grond getrokken en afgevoerd als groenafval.

Om boomwortels te verwijderen, hebben we bij Groep Mouton zowel zwaar materiaal voor grote oppervlaktes als kleiner materiaal voor een beperkte ruimte. 

Soorten stronkenfrezen

Voor het uitfrezen van boomwortels beschikken we over 4 soorten stronkenfrezen:

  1. een model met een breedte van 98 cm voor tuin en park
  2. een model bevestigd achter een landbouwtrekker (oranje model)
  3. een telegeleid model op rupsbanden – dit model garandeert een hoog rendement door de  lage bodemdruk en de een perfecte wending. Deze machine is uniek in België.
  4. een model gemonteerd op een rupskraan voor stronken op talud, over een beek …
Boomwortelsverwijderen1.jpg
Boomwortelsverwijderen1.jpg