Diepfrezen / Steenfrezen

Eerst vermalen we alle houtslag bovengronds met bosfrezen, om daarna ondergronds op een diepte van maximum 35 cm ook alle boomwortels te vermalen met diepfrezen. Op die manier worden alle houtresten in de grond vermalen en meteen begraven door een laag fijne grond.

Het resultaat? Een egaal en proper terrein, een luchtige laag grond met een gepaste diepte waar meteen weer op gezaaid, gegraven of geplant kan worden. 

Diepfrezen is bovendien ook heel geschikt om de grond terug plantklaar te maken voor bebossing of boomkwekerijen.

Diepfrezen-Steenfrezen1.jpg
Diepfrezen-Steenfrezen1.jpg
Steenfrees.png

Steenfrees