Gras zaaien

Groep Mouton voorziet het zaaien van gras voor allerhande toepassingen en heeft vele soorten graszaad ter beschikking. Zowel voor het zaaien van bloemenweides, paardenvelden, speelvelden, gazon, … kan een volledig automatisch systeem ingezet worden.

 Dit kan zowel voor grote percelen als voor kleinere beperkte opdrachten in het voorjaar of naajaar.

Graszaaien1.jpg
Graszaaien1.jpg
Graszaaien3.jpg