Bewateren van plantsoen

Wij beschikken over verschillende mogelijkheden tot het beregenen, ook wel bewateren, van elk type plantsoen.

Ook voetbal- en sportpleinen kunnen we optimaal beregenen, zonder deze te betreden, met behulp van geschikte systemen. De beregening kan gebeuren via het gebruik van influent water.

Bewaterenvanplantsoen1.jpg