Japanse duizendknoop bestrijden

De Japanse duizendknoop is een Aziatische vaste plant met een enorme groeikracht die lastig uit te roeien is. Om deze duizendknoop professioneel te bestrijden, maken we bij Groep Mouton gebruik van een volledig beheersplan en grondbewerking. We zeven de Japanse duizendknoop uit en voeren deze af naar een professionele verwerker.

Grondbewerking

Ons team gaat de zones waar de Japanse duizendknoop zich bevindt, afgraven en afzeven met een kraan met daarop een zeefbak. Nadien worden de afgegraven en uitgezeefde planten en fracties afgevoerd naar een erkende verbrandingsinstallatie. Momenteel passen we deze methode toe op verschillende plaatsen. 

Japanseduizendknoopbestrijden.jpg