Waar worden de producten geleverd?

Groep Mouton bvba levert de producten indien mogelijk van de straat, op de dichtstbijzijnde stoep of vooraan op de oprit. Naargelang het inzicht van de chauffeur en de praktische haalbaarheid kan Groep Mouton bvba zich op duidelijke vraag van de klant engageren om de producten op een bepaalde plaats op privéterrein te plaatsen. Hierbij vervalt alle aansprakelijkheid ten gevolge van Groep Mouton bvba en zijn werknemers en komt de verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen of schade volledig bij de klant te liggen.